In den beginne, Genesis

De verbeelding van het scheppingsverhaal, zoals het
verteld wordt in Genesis, in zeven panelen is het
resultaat van een zoektocht. In mijn werk komen
regelmatig cirkels en balletjes voor. Ik wilde onder-
zoeken waar dat vandaan kwam.
Het begon heel klein en eindigde groot.

De cirkel staat voor heelheid en is een afgerond
geheel. Het houdt iets binnen of sluit juist iets buiten.
Overal ter wereld zijn cirkels te vinden die een
bijzondere betekenis hebben. Dat varieert van verkeers-
borden tot graancirkels, van trouwring tot medicijnwiel.
De cirkel is een oervorm, we begrijpen het zonder uitleg.
Datzelfde gebeurt bij oerverhalen: Het zijn ronde verhalen,
denkkaders die beelden oproepen en ons beroeren. Ze
worden generaties lang doorgegeven, vaak onbewust.

» lees verder

Het is dus niet zo verwonderlijk dat ik via mijn cirkel- en
bolletjesonderzoek uitkom bij een van de oudste verhalen
die er zijn: het eerste scheppingsverhaal in Genesis, het
verhaal waarmee de Bijbel begint.
De mens wil weten waar we vandaan komen en hoe de
aarde is ontstaan. Overal ter wereld zijn scheppingsverhalen,
waarin antwoorden worden gegeven op deze vragen.

Voor mij vormen al deze verhalen een geheel.
Dat komt tot uitdrukking in de zevende dag, waar tekst-
fragmenten uit de Bijbel, de Koran en de Baghavad Gita
zijn opgenomen, die in drie talen de volmaaktheid van
de schepping prijzen. Oosprongverhalen.

Opvallend in het scheppingsverhaal is de tweedeling
die in elke dag zit: licht en duisternis, aarde en lucht,
vogels en vissen. Yin en Yang. Een tweedeling die elkaar
aanvult, de een kan niet zonder de ander. Ons hele denken
en leven wordt bepaald door dualismen: hemel en hel,
leven en dood, mooi en lelijk.
Zij bepalen het kader waarbinnen wij leven, net zoals
cirkels een kader scheppen.

De gebruikte materialen passen bij een bepaalde dag.
De chaos, duisternis en licht (panelen 1 en 4) komen
tot hun recht in oude metalen, als koper en lood.
Gips (paneel 2) wordt pas gips als het poeder met
water is vermengd.
De plantenwereld bestaat uit hout, zaden en bladeren
(paneel 4). Kleurige veren staan voor vogels, vissen
worden verbeeld in glinsterend materiaal (paneel 5).
En de mens vindt zijn vorm in leer, dezelfde omhulling
als de andere zoogdieren (paneel 6), wij zijn gelijk aan
elkaar. Paneel 7 is rust en volmaaktheid, helderheid
en eenheid.

De panelen zijn onderling verbonden door het gebruik
van dezelfde materialen, die telkens terugkeren,
zichtbaar of onzichtbaar. Ze staan hoog opgesteld op
constructies van bamboe bonenstokken (groei symboli-
serend), waardoor het geheel een monumentale vorm
krijgt.

Schilden van de verbeelding, wachters van de geschiedenis.
Door de veelheid toont zich de eenheid.

» sluiten

Scroll naar boven