Algemene voorwaarden KunstKracht10

Betalingsplicht

Cursisten die zich hebben opgegeven voor een cursus bij KK10 en per mail een bevestiging van deelname hebben ontvangen, verplichten zich tot de betaling van het cursusgeld. Indien cursist na de bevestiging en kort voor aanvang van de cursus opzegt, wordt geen restitutie van het cursusbedrag gegeven, behalve in zeer uitzonderlijke situaties.

Betaling

Dient voor aanvang van de eerste les zijn overgemaakt op het rekeningnummer van KK10, o.v.v. de naam van de betreffende cursus. Het gebruik van materialen, gereedschap, koffie/thee is inclusief, de steen is niet bij de prijs inbegrepen. Bij aanvang van de cursus zijn diverse stenen te koop, variërend in prijs van €2,- tot €3,50 per kg.

Inhalen van gemiste les

KK10 biedt als service dat gemiste lessen kunnen worden ingehaald. Dit gebeurt in onderling overleg met de docent en is geen automatisme.

Aansprakelijkheid

KK10 is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing van, of schade aan persoonlijke bezittingen en evenmin aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens de cursus of deelname aan andere activiteiten van KK10.

Akkoord met deze Algemene Voorwaarden

Cursisten van KK10 gaan door inschrijving op een cursus akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 

KK10 Atelier voor woord en beeld, Deventer, augustus 2023

Scroll naar boven